Condiţii de utilizare

(Ultima actualizare: 12 decembrie 2017)

Aceste condiţii de utilizare (denumite în continuare ” Condiţii de utilizare”) stabilesc termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere legal pentru utilizarea serviciilor și informațiilor de pe acest site web (denumit în continuare “site-ul web”). Prin înscrierea pe acest site sunteți de acord să respectați Condiţiile de utilizare, care vor intra în vigoare imediat după prima dvs. vizită a site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu Condiţiile de mai jos, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Site-ul este întreținut și gestionat de Reprezentanta SA „Gedeon Richter” in Moldova (sediul central: m.Chisinau,str.Puskin47/1 bl.A of.1, IDNO: 1003600036045, în continuare: “noi” sau “Reprezentanţa”).
Ne rezervăm dreptul de a revizui sau modifica aceste Condiţii de utilizare în orice moment prin actualizarea acestei postări. Puteți stabili data ultimei revizuiri a Condiţiilor de utilizare, prin vizualizarea menţiunii “ultima actualizare” din partea de sus a acestor Condiţii de utilizare. Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor Condiţii pentru referințe ulterioare.

Dacă există vreun conflict între aceste Condiţii de utilizare și prevederi specifice care apar în altă parte a site-ului, atunci aceste Condiţii de utilizare vor avea prioritate.

1. UTILIZAREA RESTRICȚIONATĂ
Conținutul acestui site web și orice material publicat pe acesta este proprietatea intelectuală a Reprezentanţei sau a Reprezentanţei de licențiere și vă oferim doar o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, care nu poate fi atribuită pentru utilizarea conținutului pus la dispoziție în acest scop Site-ul. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate. Statutul nostru (și cel al unor contribuabili identificați) ca autori ai conținutului de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut. Trebuie să păstrați și să notați orice comentarii referitoare la drepturile de autor și alte drepturi intelectuale de pe paginile descărcate și tipărite de pe acest site web. Nu aveți dreptul să utilizați numele și mărcile comerciale ale companiei „Gedeon Richter Plc.” fără aprobarea prealabilă a acestora.

Nu aveți dreptul să distribuiți, să modificați sau să utilizați conținutul site-ului, inclusiv întregul conținut, imaginile, materialele audio și video, în scopuri publice sau comerciale, în parte sau în întregime, fără acordul prealabil scris al Reprezentanţei. Recunoașteți și sunteți de acord că, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin lege, tot conținutul publicat pe acest site este supus legii drepturilor de autor și nu poate fi utilizat fără permisiunea Reprezentanţei și a autorului relevant în alt mod decât în conformitate cu condițiile descrise în aceste Condiţii de utilizare sau cu prevederile din textul site-ului respectiv.

Reprezentanţa și alte persoane terțe nu vor transfera și nu vă transferă niciunul dintre drepturile sau autorizațiile personale sau deținute în proprietatea mărcilor, brevetelor, drepturilor de proprietate intelectuală și altor drepturi de proprietate intelectuală care sunt astfel indicate.

2. LIMITĂRILE ȘI ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acest site și serviciile sale sunt direcționate către persoane care locuiesc în Republica Moldova. Nu asigurăm că conținutul disponibil pe sau prin intermediul site-ului nostru Web este indicat pentru utilizare sau disponibil în alte locații.
Puteți vizita și utiliza site-ul pe propriul risc. Conținutul de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu reprezintă nici un sfat sau diagnostic medical pe care ar trebui să vă bazați. Acesta nu poate fi interpretat ca consiliere sau recomandare și astfel de informații nu pot servi ca bază pentru nici o decizie sau acțiune, inclusiv orice informație medicală afișată pe site, care nu poate înlocui sfatul medical detaliat adaptat nevoilor fiecărui pacient. Nici acest site web, nici conținutul său nu are intenția de a înlocui sfatul sau diagnosticul unui profesionist din domeniul sănătății, sunteți întotdeauna sfătuiți să solicitați ajutor de la un medic specialist competent pentru orice întrebări referitoare la starea medicală.

Site-ul Web poate conține inexactități și erori tipografice. Ne rezervăm dreptul de a modifica, corecta și/sau îmbunătăți conținutul curent, precum și programele și produsele descrise în aceste informații fără o notificare prealabilă. Facem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, dar nu facem nicio declarație, garanție sau garanție expresă sau implicită, că conținutul de pe site-ul nostru este corect, complet sau actualizat.

Dacă sunteți un utilizator din business sau un profesionist din domeniul sănătății, excludem toate condițiile implicite, garanțiile, reprezentările sau alți termeni care se pot aplica pe acest site sau pe orice conținut de pe acesta. Dacă sunteți un consumator, recomandăm site-ul nostru numai pentru uz intern și privat și sunteți de acord să nu utilizați site-ul nostru în scopuri comerciale sau de afaceri.

Nu excludem sau limităm în vreun fel răspunderea noastră față de dvs. în cazul în care ar fi ilegal acest lucru. În măsura permisă de legea aplicabilă, nici Reprezentanţa, nici alte persoane care participă la dezvoltarea și funcționarea acestui Website nu sunt responsabile pentru orice vină, daună, pierdere de date sau orice eroare la conținutul site-ului care ar putea apărea – direct, indirect sau accidental – în legătură cu stabilirea unei conexiuni, a navigării sau a descărcării, atunci când vizitați acest site web.

Este posibil să suspendăm sau să retragem sau să restricționăm disponibilitatea tuturor sau a oricărei părți a site-ului nostru din motive comerciale și operaționale, fără a da explicații sau notificări prealabile.

3. LINKURI TERȚE (DE REFERINŢĂ)
În cazul în care acest site conține legături către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste linkuri sunt furnizate numai pentru informațiile dvs. generale. Astfel de legături nu ar trebui interpretate ca fiind aprobarea de către noi a acestor site-uri web sau a informațiilor pe care le puteți obține de la acestea. Nu avem control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse.

4. REGULI DE CONDUITĂ
În timp ce utilizați site-ul web, sunteți de acord să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile. Ne așteptăm ca utilizatorii site-ului să respecte legea, precum și drepturile și demnitatea celorlalți.
Este posibil să nu utilizați site-ul nostru și serviciile pe care le oferim pe site-ul nostru:
• în orice mod, care încalcă legile sau reglementările aplicabile.
• în orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.
• în scopul de a dăuna sau de a încerca să dăuneze sau să încalce în alt mod drepturile legale sau demnitatea celorlalți.
• în scop de a duce în eroare referitor la orice persoană sau entitate, inclusiv, fără limitare, orice reprezentant al Reprezentanţei.
• să transmiteţi sau să achiziționaţi trimiterea de reclame nesolicitate sau neautorizate sau alte materiale promoționale sau orice altă formă de solicitare similară.
• să încadrați sau să reflectați orice parte a site-ului.
• crearea unei baze de date prin descărcarea și stocarea conținutului site-ului.
• să transmiteţi cu bună știință orice date, să trimiteţi sau să încărcaţi orice material care conține viruși, cai troieni, viermi, spyware, adware sau orice alt program dăunător sau cod de computer similar conceput să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware.
• să obțineţi acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectate la site-ul nostru. Vom raporta astfel de încălcări autorităților competente în materie de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin faptul că le-am dezvăluit identitatea.

Dacă sunteţi conștienți de orice activități, informații sau materiale postate, transmise sau puse la dispoziție în alt mod prin sau în legătură cu site-ul web care ar putea fi o încălcare a acestor Condiţii de utilizare, avem dreptul, dar nu și obligația, sau să dezactivăm accesul la informațiile sau materialele respective sau să renunțăm la utilizarea site-urilor noastre cu efect imediat. De asemenea, avem dreptul de a vă dezvălui identitatea unei terțe părți care susține că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.

5. STANDARDE DE CONȚINUT
Vom acorda o atenție deosebită respectării regulilor și reglementărilor privind promovarea și publicitatea medicamentelor și dispozitivelor medicale. De exemplu, medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă nu pot fi făcute publice publicului larg.
După notificare, vom elimina și vom modifica observațiile și comentariile care pot fi calificate drept publicitate ilegală a medicamentelor.

Dacă găsiți orice comentariu, trimitere sau postare prin care considerați că vi se încălcă aceste Condiţii de utilizare, este ilegal sau contravine în orice mod cu Standardele de conținut, vă rugăm să îl semnalizați moderatorului prin e-mail la adresele drugsafety@rg.md sau gedeonrichter@dnt.md. În legătură cu notificarea dvs., vă rugăm să identificați conținutul contestat și locația exactă a acestuia. Dacă găsim, la discreția noastră, că notificarea dvs. este justificată, vom elimina conținutul relevant și vă vom informa dacă este cazul.

Orice conținut pe care îl încărcați pe site-ul nostru va fi considerat neconfidențial și public. Vă păstrați toate drepturile de proprietate în conținutul dvs., dar sunteți obligat să ne acordați o licență limitată pentru a utiliza, a stoca și a copia acel conținut și pentru al distribui și al pune la dispoziția terților.

6. RESPONSABILITATEA TEHNICĂ
Nu garantăm că site-ul nostru Web va fi securizat sau fără erori, malware sau viruși. Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor și a platformei de calculatoare pentru a accesa site-ul nostru și pentru utilizarea corectă a acestuia. Vă sugerăm să utilizați software de protecție împotriva firewall-ului și a programelor malware.

În măsura permisă de lege, nu suntem răspunzători și nu putem fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune pe care le suportă computerul sau orice alte proprietăți atunci când vă conectați la acest site sau accesați, folosiți și navigați prin conținutul său, inclusiv pentru orice incident care poate apărea în timpul descărcării materialelor, datelor, textului, imaginii, materialelor video sau audio.

În plus, în măsura permisă de lege, nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte, pierderi sau costuri care ar putea apărea din cauza funcționării necorespunzătoare sau a funcționării necorespunzătoare a Website-ului sau din orice cauze similare; nici nu suntem răspunzători pentru acuratețea și actualitatea statutului informațiilor postate sau accesibile prin intermediul acestui site web.

7. PROTECȚIA DATELOR
Notificarea noastră privind confidențialitatea stabilește condiţiile în care procesăm datele personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. Atunci când accesați acest site, trebuie să fiți de acord cu condiţiile de confidențialitate. Condiţiile de confidențialitate sunt parte integrantă a acestor Condiţii de utilizare.

Unele dintre serviciile oferite pe acest site nu necesită identificare prealabilă, astfel că vă oferim acces la conținutul acestor servicii fără a fi nevoie să vă dezvăluiți identitatea.

8. LINK-URI LA PAGINILE DE WEB
Puteți să vă conectați la pagina noastră de pornire, cu condiția să o faceți într-o manieră corectă și legală și să nu ne deterioreze reputația sau să profităm de ea. Nu trebuie să stabiliți o legătură într-un mod care să sugereze nici o formă de asociere, aprobare sau lipsă de aprobare din partea noastră.
Nu trebuie să stabiliți un link către acest site web pe orice site web care nu este deținut de dvs. Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site și nici nu puteți crea un link către nicio parte a site-ului nostru, alta decât pagina de pornire. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare.

Dacă doriți să vă conectați sau să faceți uz de conținut pe site-ul nostru, altul decât cel prezentat mai sus, trebuie să obțineți consimțământul scris prealabil al Reprezentanţei pentru a face acest lucru. În acest caz, vă rugăm să ne contactați pe una din căile accesibile pentru Dvs.:
Adresa poștală:MD -2005, Chisinau, str. A.Puskin, 47/1, bloc A, of.1,
telefon: +373 22 221449; +373 22 202190 / fax: +373 22 222671 e-mail: drugsafety@rg.md sau gedeonrichter@dnt.md.

9. RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE
Nerespectarea acestor Condiţiilor de utilizare constituie o încălcare semnificativă a condiţiilor care vă permit să utilizați site-ul nostru și poate duce la efectuarea tuturor sau a oricăror dintre următoarele acțiuni:
• retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru.
• îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricăror postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-ul nostru.
• emiterea unui avertisment.
• acțiuni în justiție împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor cu titlu de despăgubire (inclusiv, dar fără a se limita la costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcarea acestora.
• acțiuni suplimentare împotriva dumneavoastră.
• divulgarea unor astfel de informații autorităților de aplicare a legii, așa cum considerăm în mod rezonabil că este necesară.

10. LEGEA APLICABILĂ
Aceste Condiţii de utilizare, obiectul lor și constituirea lor (și orice litigii sau revendicări necontractuale) sunt reglementate de legislaţia Republicii Moldova. Ambii suntem de acord cu competența a instanțelor din Republica Moldova.

11. Contactați-ne
Dacă aveți întrebări cu privire la site-ul Web sau la aceste Condiţii de utilizare, vă rugăm să ne contactați pe una din căile accesibile pentru Dvs.:
Adresa poștală:MD -2005, Chisinau, str. A.Puskin, 47/1, bloc A, of.1,
telefon: +373 22 221449; +373 22 202190 / fax: +373 22 222671 e-mail: drugsafety@rg.md sau gedeonrichter@dnt.md.

X